Handels- og abonnementsbetingelser for Smilerynker.dk
Ejerskab:

Smilerynker.dk ejes og drives af

Praxeo Rådgivning - CVR: 39582651
v. Jannik Boysen
Baunebjergvej 526
3050 Humlebæk

Produkter og tjenester udbydes af:

Smilerynker.dk
v. Lisbeth Julieane Boysen

Kontakt mig på 5381 4069
lisbeth@smilerynker.dk  

Tak fordi du handler hos Smilerynker.dk. Jeg vil gøre alt for at vores samarbejde forløber godt. 

Personoplysninger (GDPR):

Smilerynker.dk er dataansvarlig og behandler alle personoplysninger i overenstemmelse med gældende persondatalovgivning. Oplysninger behandles alene med det formål at levere de købte produkter til kunder, administrere betaling heraf, samt at sikre relevant markedsføring. Sidstnævnte dog kun under forudsætning af udtrykkeligt forudgående samtykke fra den enkelte kunde.

Smilerynker.dk forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Køb af online-produkter:

Brugsaftale:
Kurser og workshops, der købes, er udelukkende henvendt til dig personligt og må kun benyttes i din husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredjepart, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt vis ved, at du kontakter Smilerynker.dk for tilladelse. 

Som kunde er det dit ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved Smilerynker.dk inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Smilerynker.dk. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre/se dem privat, udskrive e-bøger og dokumenter, men du må derimod ikke - hverken gratis eller mod betaling - dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Smilerynker.dk´s online-produkter. Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Salg og levering:
Levering af online-materiale sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 6 hverdage. Levering sker ved adgang til download via link tilsendt i e-mail.
Ved tilmelding til livekurser, workshops m.v. er tilmeldingen bindende og personlig, dvs. at den ikke kan overdrages til andre. Ved afbud mindre end 30 dage før afholdelse, refunderes det indbetalte beløb ikke. Mellem 30 og 60 dage, returneres halvdelen af beløbet. Ved afbud mere en 60 dage før afholdelse refunderes beløbet med fradrag af et administrationsgebyr.

Garanti, returret og reklamationsret:
På Smilerynker.dk´s digitale produkter er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.
Det er som udgangspunkt muligt og tilladt at se, høre, downloade (når dette er muligt) og udprinte onlinemateriale så ofte det ønskes. I tilfælde af, at sitet nedlægges eller kontoen lukkes, vil der så vidt muligt gives forudgående besked om dette i god tid, så det er muligt at hente alle de ønskede data forinden.

Du har 2 års reklamationsret på alle varer, serviceres og online-produkter, men hvis du reklamerer mere end 6 måneder efter dit køb, er det dog dig, der skal bevise, at fejlen eller manglen er opstået som følge af produktionsfejl.

Abonnementsaftale:
For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket fremgår på din kontoropgørelsen fra din bank under posteringen ’Smilerynker Workshops'.

Du modtager en bekræftelse på din abonnementstilmelding, efter indgåelse af abonnementet.

Om prøvetid og gratis online produkter:
Tilbud om prøvetid på en række af Smilerynker.dk's online produkter gælder udelukkende for kunder, der ikke tidligere har benyttet sig af prøvetid på det selvsamme produkt.

Smileryner.dk forbeholder sig ret til uden forudgående varsel, at lukke for gentagne prøveadgange på det samme produkt.

Prøveadgang og gratis onlineprodukter fra Smilerynker.dk er ikke omfattet af returret og reklamationsret.

Opsigelse af abonnementsaftale:
Du kan når som helst opsige dit abonnement for den næste periode frem til dagen før den månedlige trækning, ved at sende en mail til lisbeth@smilerynker.dk . Du skal blot sende en mail med 'AFMELD' i emnefeltet. Du bliver afmeldt klubben den dag, jeg modtager mailen. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Vi forbeholder os ret, til at lukke for adgang til medlemssites og kurser uden varsel i tilfælde af upassende adfærd fx i diskussionsforum. I sådanne tilfælde refunderes om muligt et beløb svarende til prisen for det antal dage i den pågældende måned, der er betalt for.

Øvrigt:
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Smilerynker.dk. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt.
Smilerynker.dk - All Rights Reserved - Copyright @ 2018
Powered By ClickFunnels.com